Ruta: Condicions Generals de Contractació i Protecció de Dades

Gluki, xocolaters i bomboners

Anunci
  • Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Información

Condicions generals de contractació i protecció de dades

Condicions generals de contractació i ús del portal
Condicions generals
Qualsevol comanda de productes de Bareler S.L. que feu al nostre portal, www.gluki.cat (d'ara endavant, la Botiga en Línia), es regirà per les Condicions Generals de Contractació següents, segons la seva versió vigent en el moment de la comanda. La realització d'una comanda per part del client implica l'acceptació expressa de totes les Condicions Generals de Contractació en la seva versió vigent en el moment de fer la comanda. Bareler S.L. no reconeixerà cap altra condició de contractació per part del client. Totes les preguntes o reclamacions relacionades amb aquestes Condicions Generals de Contractació o amb les comandes realitzades a la Botiga en Línia es poden presentar per escrit a Bareler S.L., carrer Joaquim Vayreda, 8, 17800 Olot, per correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la o per telèfon al 972 26 66 26.
Registre
Per a poder comprar al portal, cal que el client es registri. S'han d'introduir les dades completes i correctes, que s'arxivaran a Bareler S.L. Amb la contrasenya escollida en registrar-se, el client podrà accedir a les seves dades i modificar-les en qualsevol moment. Les dades es tractaran de forma segura i confidencial i d'acord amb allò que disposen l'apartat Ús de les dades registrades/protecció de dades d'aquestes Condicions Generals de Contractació i la normativa sobre protecció de dades.
Us recordem que les condicions d'ús de la vostra clau d'accés com a client seran les següents:
- El nom d'usuari o l'adreça electrònica i la contrasenya assignats a l'usuari registrat tenen caràcter personal i intransferible.
- L'usuari es compromet a custodiar diligentment el nom d'usuari i la contrasenya i a mantenir-los en secret.
- Serà responsabilitat de l'usuari registrat obrar amb la diligència necessària per tal d'impedir l'accés als serveis que té a la seva disposició o el seu ús per part de tercers que accedeixin als seus codis o les seves claus identificatives o els utilitzin en nom seu.
- L'usuari registrat serà l'únic responsable de l'elecció, la pèrdua, la sostracció o l'ús no autoritzat de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que se'n puguin derivar.
- L'usuari registrat podrà, en qualsevol moment, donar-se de baixa de forma immediata com a usuari de l'àrea de clients. El registre de l'usuari a l'àrea de clients implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de totes les condicions establertes.

Oferta i contractació
La descripció del nostre assortiment a la nostra Botiga en Línia no constitueix una oferta vinculant. El client pot escollir productes de l'assortiment de la Botiga en Línia de Bareler S.L. i acumular-los en una cistella de la compra prement el botó Comprar. Quan el client ens envia una comanda prement el botó Finalitzar comanda, està entregant una oferta de compra vinculant per als productes que es troben emmagatzemats a la cistella de la compra. Abans de tancar la comanda, el client pot verificar i modificar en qualsevol moment, per exemple, la quantitat o l'adreça d'entrega i de facturació.
Una vegada feta la comanda, i després de la recepció del pagament, Bareler S.L. envia al client un correu electrònic de confirmació amb els detalls de la contractació realitzada. Si, per circumstàncies alienes a Bareler S.L. o per problemes d'inventari, no es pogués servir el producte sol•licitat, es comunicarà al client la cancel•lació de la comanda i se li abonarà el pagament realitzat dins un termini de cinc dies, sense que el client pugui reclamar per cap altre concepte.
Entrega del producte
Els productes s'entreguen tal com es mostren a la Botiga en Línia, tot i que ens reservem el dret d'introduir diferències menors en l'embolcall i la forma de presentació.
El termini d'entrega es d'entre vint-i-quatre i quaranta-vuit hores si la comanda es realitza entre el dilluns i el dijous a les 13.30, i de vint-i-quatre hores a partir del dilluns si la comanda es fa entre les 13.31 del dijous i el diumenge.
En cas que es produïssin retards per causes alienes a Bareler S.L., ho comunicaríem al client, el qual podrà anul•lar la comanda mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la dins un termini de vint-i-quatre hores. Si no fos possible fer l'entrega a l'adreça indicada per absència del destinatari, l'empresa de transports deixarà un comprovant en què s'indicarà què cal fer per a concertar una nova entrega.
Al cap d'un dia després del primer intent d’entrega de la comanda, BARELER, S.L. no es pot fer responsable de l’estat del producte. Al cap de tres dies després del primer intent d’entrega sense èxit, el producte es retornarà a BARELER, S.L. per ésser destruït, ja que, donada la seva naturalesa, no es pot tornar a posar a la venda. El client no podrà reclamar la devolució de l'import de la compra.
Preus
Tots els preus dels productes disponibles a la Botiga en Línia inclouen l'IVA.

 El preu del transport es cobrarà a part segons indica la taula publicada en la web en l'apartat "funcionament de la botiga"

Condicions de pagament
El pagament es fa amb targeta de crèdit. Se seguiran les instruccions indicades per a la seva realització.
El sistema de pagament electrònic utilitzat per Bareler S.L. està adscrit a la passarel•la de pagament de comerç electrònic de BBVA. Totes les dades s'encripten amb un protocol de seguretat (SSL).
Bareler S.L. no emmagatzemarà en cap cas en la seva base de dades les dades bancàries del client.
Tramesa
Només es poden realitzar entregues dins el territori nacional d'Espanya, excepte Canàries, Ceuta i Melilla.
Producte en mal estat
En cas de possibles defectes evidents, con ara danys o trencaments, el client ho ha de notificar dins un termini màxim de vint-i-quatre hores a partir de l'entrega a l'adreça electrònica Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la o al telèfon 972 26 66 26.
Si el producte rebut és defectuós, Bareler S.L. el substituirà d'acord amb el procediment de devolució que Bareler S.L. indiqui al client després de rebre la comunicació corresponent del defecte.
Devolucions
A causa de la naturalesa del producte (producte alimentari perible) i de les seves condicions de conservació, no és possible retornar el producte si no és que es troba en mal estat.
Reserva de domini de propietat
El producte entregat serà propietat de Bareler S.L. fins que s'hagi abonat la totalitat del preu de compra.

Ús de les dades registrades/protecció de dades
La informació rebuda per Bareler S.L. a través de la seva pàgina web es tractarà amb la confidencialitat màxima. Bareler S.L. respectarà en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, i en particular la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries, en relació amb aquestes dades, per tal d'evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament i l'accés no autoritzats i per tal que els seus empleats observin aquestes prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i les altres obligacions de confidencialitat vigents. També es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a finalitats diferents alienes a l'objecte de la contractació dels serveis que presta.
D'acord amb la legislació vigent, Bareler S.L. recull dades de naturalesa personal dels seus clients i les inclou en un fitxer del qual és titular i el tractament del qual està destinat exclusivament a la gestió de les comandes realitzades a la Companyia i a respondre les consultes que els usuaris puguin formular.
Els usuaris hauran de ser majors de 18 anys.
Bareler S.L. no vendrà mai les vostres dades de caràcter personal a tercers.
L'usuari haurà de proporcionar les dades i les circumstàncies personals necessàries per poder-se donar d'alta com a client de la Companyia i formalitzar contractes de compravenda (nom i cognoms o raó social, DNI/NIF, domicili, adreça electrònica, número de telèfon/fax). El registre d'aquestes dades és obligatori; si l'usuari no proporciona aquestes dades o proporciona unes dades incorrectes, Bareler S.L. no podrà gestionar correctament les comandes realitzades.
De la mateixa manera, el client dóna el seu consentiment exprés perquè Bareler S.L. comuniqui aquestes dades a empreses o bancs per a la gestió del transport i del cobrament de la comanda.
Dret d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició
Bareler S.L., l'entitat destinatària de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar els drets reconeguts per la llei i a facilitar als interessats el seu exercici, i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, si escau. L'usuari o, si escau, qui el representi podrà exercir aquests drets mitjançant sol•licitud escrita i firmada adreçada a Bareler S.L., carrer Joaquim Vayreda, 8, 17800 Olot (Espanya).
Seguretat en el tractament, processament informàtic i custòdia de les dades
Bareler S.L. declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tot això sense perjudici del fet que l'usuari accepta expressament que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Galetes
Les galetes són petites unitats d'informació necessàries per a poder identificar-vos com a usuaris durant la vostra visita en línia a la nostra web. D'aquesta manera podem facilitar-vos una compra sense dificultats. Mitjançant les galetes, per exemple, es dirigeix la funció de la cistella de la compra i la seva funció de memòria. El vostre navegador memoritza les galetes al disc dur només durant la sessió actual, les quals, a més a més, necessiten només un espai de memòria mínim i no perjudiquen el vostre ordinador. Les galetes no contenen cap classe d'informació personal específica. La majoria de les galetes que utilitzem es tornen a esborrar del disc dur en finalitzar la sessió del navegador (són les conegudes com a galetes de sessió). Altres galetes es queden al vostre ordinador i ens permeten reconèixer-vos en la vostra visita següent (són les conegudes com a galetes permanents).
La majoria dels navegadors accepten les galetes com a estàndard i, independentment d'aquestes, permeten o impedeixen les galetes temporals o memoritzades en els ajustos de seguretat. Si es desactiven les galetes no es disposarà de certes aplicacions a la pàgina web de Bareler S.L. i és possible que no es visualitzin correctament algunes de les pàgines del lloc.
Sense el vostre consentiment exprés –mitjançant l'activació de les galetes–, Bareler S.L. no enllaçarà a les galetes les dades memoritzades amb les seves dades personals (nom, adreça, etc.). Per a poder utilitzar la nostra cistella de la compra cal que s'admetin les galetes [temporals/permanents].

Drets de propietat intel•lectual i industrial
Tot el contingut que apareix al portal i, en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, fotos, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'ús industrial o comercial està subjecte a drets de propietat intel•lectual i industrial de Bareler S.L. o de tercers titulars que han autoritzat la seva inclusió en el portal.
En cap cas s'entendrà que es concedeixi alguna llicència o s'efectuï renúncia, transmissió o cessió total o parcial d'aquests drets ni que es condeixi cap dret, en especial d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l'autorització prèvia expressa de Bareler S.L.
No es podrà establir cap enllaç a www.gluki.cat des de cap altra web sense avís previ i sense el consentiment exprés de Bareler S.L.

Identificació i raó social de l'empresa
Bareler S.L.
Carrer Joaquim Vayreda, 8
17800 Olot (Girona)
NIF B.17.266.180
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Full Gi-874, Tom 52, Foli 87
Que presta els seus serveis de venda a Internet a través del portal www.gluki.cat

 

Anunci